Skip to content

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Valorificarea potentialului oferit de TIC în cadrul SC Porte Frigo Group SRL
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României”